RD 1215/97.

Laneko ekipamenduak eta makineria doitzen ditugu 1215/97 Errege Dekretuak ezartzen dituen segurtasun irizpideak bete ditzaten.

ADEKUAko lan-taldea, aurretiko txosten batean oinarrituta, laneko ekipamenduak doitzeaz arduratuko da eta doikuntza hori ondoren profesionalek aztertu eta ziurtatuko dute.

LANEKO EKIPAMENDUEN DOIKUNTZA ETA HORIEN ZIURTAPENA PROFESIONALEN ESKUTIK

Ezinbestekoa da laneko ekipamenduak seguruak izan daitezen 1215/97 Errege Dekretuak ezartzen dituen gailuak eta araudiak sakon ezagutzea, hori baita behar bezalako doikuntza, ziurtatutako bermearekin, egiteko modu bakarra.

Makineriaren doikuntza

AZTERKETA      TXOSTENA      DOIKUNTZA      ZIURTAPENA

AZTERKETA

TXOSTENA

DOIKUNTZA

ZIURTAPENA

Makineriaren doikuntza
Makineriaren doikuntza
Makineriaren doikuntza
Makineriaren doikuntza